Kart

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.05.2013

Illustrasjonen nedenfor viser Hjerkinn skytefelt med omkringliggende verneområder før et eventuelt vern av området. Fylkesmannen utarbeidet et kart som definerer det området som skal utredes for et mulig framtidig vern (utredningsområdet) ved oppstart av verneplanarbeidet i 2013. Du finner både dette og andre kart i høyre menykollonne her.

Vernealternativ 1 og 2 "til KU" er utarbeidet med utgangspunkt i blant annet verneverdier og inngrepsstatus og danner grunnlaget for å belyse/utrede konsekvenser av et framtidig vern høsten 2015. Eksterne utredere utarbeider konsekvensutredninger (KU) for reiseliv og landbruk. De to vernealternativene ble justert noe i forkant av høring i 2017.

Til Fylkesmannens tilrådning om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt ble det utarbeidet tre vernekart - ett for det tidligere skytefeltet, ett for hele Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (som foreslås utvidet) og ett for Fokstugu landskapsvernområde (mindre utvidelse).

"Alle" kart ett sted
Fylkesmannen har også satt opp et digitalt "SUM-kart" der både utredningsgrense, verneverdier, temakart for brukerinteresser, eksisterende verneområder og vernealternativer for det tidligere skytefeltet kan skrus av og på i ulike kartlag. Du starter ved å holde musepekeren over den grå menylinja nederst i kartet og skru på "kartlagsliste".


Kart over Hjerkinn skytefelt med omkringliggende verneområder

 


 

Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt