Hva skal tillates av ferdsel?

I Fylkesmannens anbefaling om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, ligger også en tilrådning om hvordan ferdselen i området skal reguleres. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.07.2017

Hjerkinn landskapsvernområde

 • I landskapsvernområdet tilrår Fylkesmannen at følgende er tillatt uten søknad:
 • All uorganisert ferdsel til fots og på ski som skjer varsomt og tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner (jf. allemannsretten).
 • Bruk av hest til kløving og gjeting.
 • Organisert ferdsel til fots og på ski (herunder moskusguiding, fotosafarier, jakthundtrening og hundeprøver).
 • Organisert bruk av hest.
 • Kjøring med hundespann i perioden f.o.m. 1. februar – t.o.m. 31. mai.
 • Sykling på Snøheimvegen og vegen inn til Vesllie i perioden f.o.m. 1. juni – t.o.m. 15. juli.
 • Sykling på Vålåsjøhøvegen.

I landskapsvernområdet krever følgende særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten etter søknad:

 • Kjøring med hundespann før 1. februar. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.
 • Andre ferdselsformer (som ikke skjer til fots eller på ski), dersom ferdselen kan skade naturmiljøet. Forvaltningsplanen skal avklare hvilke ferdselsformer som krever tillatelse.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Nasjonalpark gir et sterkere hjemmelsgrunnlag for å regulere ferdsel av hensyn til villreinen, annet dyreliv og andre verneverdier.

For nasjonalparken tilrår Fylkesmannen at følgende skal være tillatt uten søknad:

 • All uorganisert ferdsel til fots og på ski som skjer varsomt og tar hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner (jf. allemannsretten).
 • Bruk av hest til kløving og gjeting.
 • Sykling på Snøheimvegen i perioden f.o.m. 1. juni – t.o.m. 15. juli.

I nasjonalparken krever følgende særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten etter søknad:

 • Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet (herunder moskusguiding, fotosafarier, jakthundtrening og hundeprøver), eller ferdselsformer som kan skade naturmiljøet. Forvaltningsplanen skal avklare hva slags ferdsel som krever tillatelse.
 • Organisert bruk av hest. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.
 • Kjøring med hundespann. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

Gjennom dette får forvaltningsmyndigheten både mulighet til å styre og få oversikt over den organiserte ferdselen og kjøring med hundespann, i den indre delen av foreslåtte verneområder.

Definisjonen på hundekjøring er etter høringsinnspill endret til: En ferdselsform der en utøver enten står på ski bak tre eller flere hunder som er innspent i drag med pulk, eller bare med en strikk (snørekjøring), eller der tre eller flere hunder er spent i liner foran sleden og styres med kommando fra utøveren. Hundekjøring skiller seg fra vanlig tur med hund ved hastigheten som kan oppnås og derav også avstandene som kan tilbakelegges.