Høringsuttalelser til verneforslag for Hjerkinn skytefelt, inkludert ny forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella

Fylkesmannen sendte ut forslag om vern for tidligere Hjerkinn skytefelt på høring 1. februar 2017. Forslaget innebærer en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og dermed en fornyelse av verneforskriften for nasjonalparken. Ny nasjonalparkforskrift ble derfor sendt ut på en parallell høring den 24. februar 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.04.2017

Innkomne høringsuttalelser legges fortløpende ut på denne nettsida. Høringsuttalelsene vil bli oppsummert og kommentert samlet i forbindelse med utforming av Fylkesmannens endelige tilrådning om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt.

 

Uttalelser til verneforslaget for tidligere Hjerkinn skytefelt - høringsfrist 7. april 2017:

1 Språkrådet stedsnavntjenesten
2 Statens vegvesen Region øst
3 Statskog
4 Statnett
5 Direktoratet for mineralforvaltning
6 Bevar Dovrefjell mellom istidene
7 Dombås fjellskole
8 NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie
9 Luftfartstilsynet
10 AS Eidefoss
11 Folldal trekkhundklubb
12 Hjerkinnhus hotell AS
13 Furuhaugli turisthytter AS

14

Snøhetta villreinutvalg

15 John Berge
16 Norsk friluftsliv og Norges jeger- og fiskerforbund
17 Dovre fjellstyre
18 Møre og Romsdal fylkeskommune
19 Folldal kommune
20 Landbruksdirektoratet
21 DNT Oslo og omegn
22 Naturvernforbundet
23 Felles uttalelse fra faglagene i Oppland, Dovre og Lesja
24 Forsvarsbygg
25 Grisungen sameie
26 Oppdal kommune
27 Dovre jeger- og fiskerforening
28 Forum for natur og friluftsliv Oppland
29 Fuglehundklubbenes forbund
30 Folldal vekst AS
31 Norges vassdrags- og energidirektorat
32 Lesja fjellstyre
33 Lesja kommune
34 Dovrefjell fuglehundklubb
35 Asbjørn Bentdal og Ola Jo Botheim
36 Interimstyret for overtakelse og drift av Vålåsjøhøvegen og Vesllivegen
37 Sør-Trøndelag fylkeskommune
38 Moskusstuggu og Moskusgrenda
39 Jora beitelag
40  Samferdselsdepartementet
41 Bane NOR
42 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
43 Statens vegvesen Vegdirektoratet
44 Dovrefjell nasjonalparkstyre
45 Dovre kommune
46 Norges fjellstyresamband
47 Oppland fylkeskommune
48 Oddbjørg og Tor-Jørgen Bøe
49 Jernbanedirektoratet
50 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Uttalelser til ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - høringsfrist 24. april 2017:

1 Statnett (separat uttalelse)
2 Folldal trekkhundklubb (samme som over)
3 Hjerkinnhus hotell AS (samme som over)
4 Grisungen sameie (samme som over) 
5 Forum for natur og friluftsliv Oppland (samme som over)
6 Norges vassdrags- og energidirektorat (samme som over) 
7 Dovre fjellstyre (separat uttalelse)
8 Lesja fjellstyre (samme som over)
9 Lesja kommune (samme som over)
10 Kartverket (separat uttalelse) 
11 Jora beitelag (samme som over)
12 Møre og Romsdal fylkeskommune (separat uttalelse)
13 Åmotsdalen beitelag (separat uttalelse)
14 Storskrymten spaserklubb (separat uttalelse)
15 Snøfjelltjønnin vei og hytteeierforening (separat uttalelse)
16 Tjønnglupen hytteeierforening (separat uttalelse)
17 DNT og DNT Oslo og omegn (separat uttalelse)
18 Oppdal kommune (separat uttalelse)
19 Dovrefjell nasjonalparkstyre (separat uttalelse)
20 Oddbjørg og Tør-Jørgen Bøe (samme som over)
21 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (samme som over)
22 Bevar Dovrefjell mellom istidene (samme som over)