Forvaltningsplan for moskus på høring

Moskusen forvaltes uavhengig av verneområdene på Dovrefjell. Forvaltningen av moskusstammen berøres heller ikke av forslaget om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Nå er en ny forvaltningsplan for moskusbestanden på høring. De som har en mening om moskusen kan sende høringsuttalelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen høringsfristen 1. juni 2017.

Les mer her.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.03.2017