Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt sommeren 2018

Fylkesmannen har utredet vern av tidligere Hjerkinn skytefelt i perioden 2014-2017 og har i den forbindelse årlig informert om ferdsel i området. Nå er vernet vedtatt og Dovrefjell nasjonalparkstyre har overtatt som forvaltningsmyndighet. Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer, kan du fortsatt ta skyttelbussen. Her er en kort oppdatering med lenker videre for mer informasjon.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.06.2018

Den 20. april i år vedtok Kongen i statsråd (regjeringen) utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og opprettelse av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, samt mindre justeringer i grensa for Fokstugu landskapsvernområde.

Dovrefjell nasjonalparkstyre overtok som forvaltningsmyndighet for de nye verneområdene fra samme dato.

Alle henvendelser om motorferdsel, andre aktiviteter og tiltak som krever dispensasjon fra vernebestemmelsene skal rettes til Dovrefjell nasjonalparkstyre (www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell). Nasjonalparkstyret har felles sentralbord og postmottak hos Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 26 60 00, e-postadresse: fmoppost@fylkesmannen.no, postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer).

For mer informasjon om ferdsel på Snøheimvegen og ellers i verneområdene, se nasjonalparkstyrets nettside om Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt.

Fra og med 2018 overtar DNT Oslo og omegn ansvaret for skyttelbussen på Snøheimvegen. Skal du til Snøheim turisthytte eller Snøhetta i sommer, oppfordrer vi deg til å ta skyttelbussen mellom Hjerkinn og Snøheim av hensyn til villreinen. Rutetider, billettpris og annen informasjon finner du her: DNT om Snøheimvegen og skyttelbuss 2018.

Forsvarsbygg vil fortsette å rydde området for eksplosiver og tilbakeføre veger og andre inngrep i området. På grunn av eksplosivrydding og anleggstiltak vil det også i 2018 være perioder med ferdselsrestriksjoner. Mer informasjon om ferdselsrestriksjonene finner du under Skyttelbuss på Snøheimvegen og info om ferdselsrestriksjoner på HjerkinnForsvarsbygg sine nettsider. Forsvarsbygg vil også informere gjennom det årlige nyhetsbrevet som går ut i juni til alle husstander i Dovre og Lesja kommuner.