Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2017

Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer, kan du ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. Vegene i skytefeltet er stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Bruk av el-sykkel er heller ikke tillatt. 

Merk at bussen ikke stopper for av- eller påstigning mellom Hjerkinn og Snøheim (med unntak av to stopp for villreinjegere i perioden f.o.m. 20.8. t.o.m. 17.9.). Bussen tar ikke med sykler. Poenget med skyttelbussen er å redusere ferdselen på Snøheimvegen slik at villreinen kan krysse over vegen og komme inn til de rike beiteområdene i det tidligere skytefeltet. Vi oppforderer derfor alle om å ta bussen framfor å gå eller sykle. 

Når Forsvaret rydder gjelder det i tillegg egne ferdselsrestriksjoner for alle med unntak av skyttelbussen. Bussen kan heller ikke ta opp passasjerer ved Forsvarets sperringer i slike tilfeller.


 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.08.2017

Skyttelbuss til Snøheim
Vegene i skytefeltet er stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Det er tillatt å ferdes til fots og med sykkel i skytefeltet i de periodene det ikke er eksplosivrydding og annen opprydding i regi av Forsvarsbygg (se nedenfor). Av hensyn til villreinen i området oppfordrer vi imidlertid flest mulig til å ta bussen inn til Snøheim, framfor å gå/sykle på Snøheimvegen: Vis hensyn – ta bussen!

Skyttelbussen har fem avganger daglig og går hver dag fra og med 23. juni til og med 8. oktober. Rutetabellen er den samme som i fjor. Norsk Villreinsenter Nord er ansvarlig for skyttelbussdriften. Informasjon om rutetider, billettpris og annen informasjon finner du her: Skyttelbuss rutetider 2017

El-sykkel ikke tillatt
Bruk av el-sykkel er ikke tillatt. Se nærmere begrunnelse for dette i en egen nyhetssak her (publisert i august 2016).

Ferdselsforbud i perioder med eksplosivrydding og annen opprydding i skytefeltet
I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt. Forsvaret vil fram til 2020 rydde feltet for eksplosiver og fjerne de fysiske sporene etter den militære aktiviteten. Oppryddingen er nødvendig for at det 165 kvadratkilometer store skytefeltet i framtida skal kunne bli en del av verneområdene på Dovrefjell, og ikke minst for at skytefeltet skal bli trygt å ferdes i. Sommeren 2017 skal Forsvarsbygg også gjenoppta større anleggsarbeider, herunder fjerning av vegstrekninger.

De berørte områdene må stenges for allmenn ferdsel av sikkerhetsmessige hensyn når arbeidet pågår. I år blir det derfor forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt over store deler av sommeren. I perioder vil Snøheimvegen også bli stengt, og man vil da bli stoppet av en vakt. Det er ikke mulig å tidsfeste dette på forhånd. Kjøretøy som har tillatelse til å kjøre, oppfordres derfor til å følge etter skyttelbussen til de oppsatte busstidene. Når vegen stenges, vil tilnærmet all sivil kjøring få beskjed om å måtte vente på skyttelbussen. En må således påregne noe ventetid dersom innkjøring og utkjøring ikke er koordinert med avgangstidene for skyttelbussen.

Forbudet gjelder på hverdager (mandag – fredag) i følgende perioder:

  • 12. juni - 7. juli (uke 24-27)
  • 31. juli - 18. august (uke 31-33)
  • 21. august - 22. september (uke 34-38)
  • 25. september -13. oktober (uke 39-41)


Restriksjonsområdene er vist på kart som er lagt ut på nettsidene til Forsvarsbygg. Du kan også lese mer om norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn, eller i årets nyhetsbrev fra Forsvarsbygg.

Parkering
Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr. 50,- pr. døgn betales til Hjerkinnhus hotell.

Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell.

Aktuelt

Kontaktpersoner

Line Andersen
Tlf. 61 26 60 71

eller ring vårt sentralbord:

Tlf. 61 26 60 00
(spør etter ansvarlig for ferdselsreglene på Snøheimvegen)

 

 

Ferdselsregler sommeren 2017


Føringer i Statsbudsjettet for 2014


Bruk av el-sykkel er ikke tillatt, presisering (august 2016)

 

 

 


Skyttelbuss - rutetider 2017

 

 
Vis hensyn - ta bussen! 
(veien til Snøheim går rett gjennom et viktig beiteområde for villreinen på Dovrefjell)