Nye verneområder i Innlandet desember 2021

Rødrandkjuke i Middagsberget naturreservat.
Rødrandkjuke i Middagsberget naturreservat. Foto: Erica Neby.

Kongen har i dag 17. desember 2021 vedtatt å opprette to helt nye naturreservat i Innlandet og å utvide ett eksisterende naturreservat.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2021

Det er Middagsberget naturreservat i Stange kommune og Hånåhoppet naturreservat i Nord-Fron kommune som er de to nye naturreservatene. I tillegg har Svartdalstjerna naturreservat i Østre Toten kommune blitt utvidet. 

Middagsberget naturreservat er ca. 200 dekar stort og ligger sør i Stange kommune. Barskogen her er gammel og har stedvis store dimensjoner og mye død ved. Det finnes flere sjeldne arter av sopp og lav her, og det går en blåmerket sti gjennom reservatet.

Hånåhoppet naturreservat i Nord-Fron kommune er ca. 1500 dekar stort og et bratt barskogområde med kalkskog. Naturreservatet har stor småskala variasjon med bratte bergvegger, små søkk og rike skogtyper. Her finner man et stort antall sjeldne arter, først og fremst av lav, sopp og karplanter.

Utvidelsen av eksisterende Svartdalstjerna naturreservat var på nesten 7000 dekar, slik at totalarealet for naturreservatet nå er ca. 16 400 dekar. Dette store verneområdet har vernekvaliteter av gammel, grov barskog som stedvis er fuktig og har mye død ved. I denne skogen trives flere sjeldne arter, særlig lavarter, og da spesielt den sterkt trua laven huldrestry som her trolig har sin viktigste forekomst i Europa.

Les den kongelige resolusjonen, vedtatte forskrifter og vernekart for alle områder i sidemargen. Du kan også lese nyhetssaken som er lagt ut på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.