Nasjonalparker og store landskapsvernområder

Foto fra Rondane

Elleve nasjonalparker ligger helt eller delvis i Innlandet.

 • Forollhogna nasjonalpark
 • Dovre nasjonalpark
 • Rondane nasjonalpark
 • Femundsmarka nasjonalpark
 • Gutulia nasjonalpark
 • Fulufjellet nasjonalpark
 • Langsua nasjonalpark
 • Jotunheimen nasjonalpark
 • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
 • Reinheimen nasjonalpark
 • Breheimen nasjonalpark

I tilknytning til nasjonalparkene ligger det landskapsvernområder og naturreservater, og i noen tilfeller andre typer verneområder.

Nasjonalparkene forvaltes lokalt gjennom nasjonalparkstyrene som består av politiske representanter fra de berørte kommunene og fylkeskommunene i tillegg til representanter oppnevnt av Sametinget der det er aktuelt.

En eller flere nasjonalparkforvaltere utgjør sekretariatene for nasjonalparkstyrene. De er ansatt hos Statsforvalteren, men underlagt styret i alt som har med forvaltningen av verneområdene å gjøre. De har sin kontorplass ved lokale forvaltningsknutepunkt i tilknytning til verneområdene.

I menyen finner du lenker til nasjonalparkstyrenes egne nettsider, samt kontaktinformasjon til forvalterne.