Nasjonalparker og store landskapsvernområder

Elleve nasjonalparker ligger helt eller delvis i Innlandet.

 • Forollhogna nasjonalpark
 • Dovre nasjonalpark
 • Rondane nasjonalpark
 • Femundsmarka nasjonalpark
 • Gutulia nasjonalpark
 • Fulufjellet nasjonalpark
 • Langsua nasjonalpark
 • Jotunheimen nasjonalpark
 • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
 • Reinheimen nasjonalpark
 • Breheimen nasjonalpark

I tilknytning til nasjonalparkene ligger det landskapsvernområder og naturreservater, og i noen tilfeller andre typer verneområder.

Nasjonalparkene forvaltes lokalt gjennom nasjonalparkstyrene som består av politiske representanter fra de berørte kommunene og fylkeskommunene i tillegg til representanter oppnevnt av Sametinget der det er aktuelt.

En eller flere nasjonalparkforvaltere utgjør sekretariatene for nasjonalparkstyrene. De er ansatt hos Statsforvalteren, men underlagt styret i alt som har med forvaltningen av verneområdene å gjøre. De har sin kontorplass ved lokale forvaltningsknutepunkt i tilknytning til verneområdene.

I menyen finner du lenker til nasjonalparkstyrenes egne nettsider, samt kontaktinformasjon til forvalterne.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.