Lønnsåsen naturreservat er opprettet

Bilde fra Gaupstokkdalen i Lønnsåsen naturreservat.
Bilde fra Gaupstokkdalen i Lønnsåsen naturreservat. Foto: Ulrika Jansson / Ulrika Jansson.

I dag 16. desember 2022 fikk Nord-Odal kommune sitt 6. verneområde.

Publisert 16.12.2022

Kommunen har siden tidligere verneområdene Årkjølen naturreservat, Mørkåa naturreservat, Trautskogen naturreservat, Skuta naturreservat og Engene naturreservat. Lønnsåsen naturreservat, som ble vedtatt i dag av Kongen i statsråd, ligger på nordsida av Storsjøen i nærheten av Sand.

Det nye reservatet er ca. 320 dekar stort og består i hovedsak av gammel furu- og granskog. Det finnes rikelig med død ved i området. Det er registrert arter som for eksempel rosenkjuke (NT), svartsonekjuke (NT) og rynkeskinn (NT), gul snyltekjuke (VU) og gubbeskjegg (NT) i resevatet, i tillegg til signalartene duftskinn, lungenever, svart trompetsopp og gammelgranlav. Det er potensiale for å finne flere arter knyttet til død ved. Området er også viktig for rovfugl og annet vilt.

Les den kongelige resolusjonen, vedtatt forskrift og vernekart for Lønnsåsen naturreservat i sidemargen. Du kan også lese nyhetssakene som er lagt ut på Klima- og miljødepartementets og Miljødirektoratets hjemmesider.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.