Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.

Publisert 24.06.2022

Som vedlegg følger vedtatt skjøtselsplan for Kile naturreservat (Tor Erik Brandrud 2022). Skjøtselsplanen gir en grundig beskrivelse av skogtypene i Kile, og foreslår ulike skjøtselstiltak for å ta vare på og fremme verneverdiene i reservatet. Hovedtrekkene av skjøtselstiltakene er tatt inn i forvaltningsplanen. Skjøtselsplanen er et faglig grunnlag for forvaltningsplanen og retningslinjene der.

Forvaltningsplanen for Kile gir føringer for bruk av verneområdet. Dette gjelder friluftsliv/ferdsel, bålbrenning, ridning/sykling, motorferdsel, arrangementer, skjøtsel mm. Forvaltningsplanen har vært på høring i tidsrommet 7. februar - 21. mars 2022.

Forvaltningsplan for Kile på nett finner du her.

Kontaktperson: Harald Klæbo

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.