Høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har sendt ut forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 18. januar 2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.11.2021

Du finner høringsutkastet til forvaltningsplan og følgeskriv på denne siden.

Høringsinnspill kan sendes til: 

Rovviltnemnd i region 5
c/o Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
sfinpost@statsforvalteren.no 

 

Etter høringsfrist vil rovviltnemnda gjennomgå innkomne innspill og oversende forvaltningsplanen til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for faglig gjennomgang. Rovviltnemnda vedtar deretter den endelige planen.