Høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har sendt ut forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 18. januar 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.11.2021

Du finner høringsutkastet til forvaltningsplan og følgeskriv på denne siden.

Høringsinnspill kan sendes til: 

Rovviltnemnd i region 5
c/o Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
sfinpost@statsforvalteren.no 

 

Etter høringsfrist vil rovviltnemnda gjennomgå innkomne innspill og oversende forvaltningsplanen til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet for faglig gjennomgang. Rovviltnemnda vedtar deretter den endelige planen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.