Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 og særmøte i region 5 - 23. juni

Det er fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23. juni, etterfulgt av særmøte i region 5. 

 

Publisert 22.06.2023

Fellesmøtet starter kl. 12, og særmøtet i region 5 vil starte rett etter at fellesmøtet er ferdig. Innkalling og sakspapirer til begge møtene finner du på denne siden. 

Begge møtene avholdes digitalt, og tilhørere kan delta via Teams. Teams-lenke til fellesmøtet finner du i innkallingen til møtet. Teams-lenke til særmøtet finner du her: Klikk her for å bli med i møtet