Rovviltnemnda i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i gamle Hedmark, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. 

 

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 5:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv, bjørn og jerv når bestandsmålet er nådd. Når bestandsmålet ikke er nådd skal nemnda gi en anbefaling til Miljødirektoratet.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 5 er nådd.
  • Ha dialog med alle berørte parter og interesserte, og bidra til å redusere konfliktnivået.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 5 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Dokumenter fra de siste møtene i rovviltnemnda (fra og med 2021) ligger som nyhetssaker nedenfor.

Gå til tidligere møter i perioden 2014-2020.


Publisert 05.08.2021

Møte i rovviltnemnda 11. august

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 11. august fra kl. 12.00. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet


Publisert 04.06.2021

Møte i rovviltnemnda 11. juni

Det avholdes Teams-møte i rovviltnemnda i region 5 den 11. juni fra kl. 08.00 til kl. 09.00. De som ønsker å delta som tilhørere på møtet kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet


Publisert 14.05.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 20. mai

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 20. mai kl. 09.00. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet


Publisert 12.05.2021

Særmøte for rovviltnemnda i region 5 - 20. mai

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 20. mai fra kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet


Publisert 28.04.2021

Møte i rovviltnemnda 3. mai 2021

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 3. mai fra kl. 14. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å bli med på møtet

 


Publisert 09.04.2021

Fellesmøte for nemnda i region 4 og nemnda i region 5 samt særmøte for nemnda i region 5 den 16. april

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, samt særmøte for region 5

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 16. april fra kl. 09.00-11.00, samt særmøte i region 5 fra kl. 11-12.


Publisert 18.03.2021

Møte i rovviltnemnda 24. mars 2021

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 24. mars fra kl. 08.00. De som ønsker å delta som tilhørere under møtet kan gå inn via denne linken:

Klikk her for å bli med i møtet


Publisert 21.01.2021

Saksdokumenter og vedtak fra rovviltnemnda 2014-2020

Her finner du innkallinger, saksdokumenter og vedtak fra rovviltnemnda for perioden 2014-2020. Dersom du ikke finner dokumentet du leter etter her kan du ta kontakt med en av kontaktpersonene i sekretariatet, så skal vi hjelpe deg.

 


Rovviltnemndas sammensetning

Faste medlemmer

Thomas Breen - leder
Mari Gjestvang- nestleder
Mona Cicilie Stormoen
Truls Gihlemoen
Jon Anders Mortensson

Varamedlemmer

Gunn Marit Lindmoen
Ole Mathias Rønaasen
Joakim Ekseth
Svein B. Ørsnes
Elle Merete Mortensson Omma

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

16. februar

12. mars

14. mai

26. juni

23. august

11. september

25. oktober

6. desember