Nemndsmøte og dialogmøte 27.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund frå kl. 10 -11.00 mandag 27. mars 2023. I kombinasjon med dette nemndsmøte blir det dialogmøte med inviterte etater, lag, foreninger og prosjekter frå kl. 11.30 -14.15. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.03.2023

Åpen post kl. 10.00 -10.15

4/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

5/23 Godkjenning av referat fra møte 19. desember 2022, 27.januar 2023 og 20. februar 2023.

6/23 Orienteringer – status lisensfelling jerv og ulv, status kvotejakt gaupe, status beitenæringa og rovvilterstatning 2022 og korrespondanse.

7/23 Budsjett FKT 2023 

8/23 Eventuelt

Det er bestemt å gjennomføre dialogmøte med foreninger, lag og organisasjoner samme dag, fra kl. 11:30-14:15. Se vedlagt invitasjon