Tilskuddsordning for trua naturtyper

Det finnes en egen tilskuddsordning for trua naturtyper (herunder utvalgte naturtyper) som er tilgjengelig via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på trua naturtyper, og tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel og vedlikehold, tilpasset bruk på arealer som inngår i landbruksdrift, gjerding, samt kartlegging og overvåking i forbindelse med tiltak. I tillegg kan det gis tilskudd til å utarbeidet tiltaks- eller skjøtselsplan, innkjøp av nøsvendig utstyr og informasjonstiltak for naturtypene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.