Hule eiker

Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype. For eiketrær som er synlig hule gjelder beskyttelsen dersom treet er minst 95 cm i omkrets.

Døde hule eiker faller også inn under definisjonen av utvalgt naturtype, men hule eiker i produktiv skog faller utenfor. Hule eiker kan inneholde et stort antall sjeldne og truete sopp- og insektarter.

I Innlandet er det registrert rundt 300 eiker som tilfredsstiller kravene til utvalgt naturtype. Mange av de registrerte trærne står samlet i større beitehager, hagemarker, alleer eller parklandskap.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.