Trua naturtyper i Innlandet

Av rødlistede naturtyper i kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) finner vi i overkant av 40 naturtyper i Innlandet fylke. Tallene er basert på vurderinger gjort i forbindelse med utarbeidelsen av rødlista i 2018, og det kan derfor forekomme ytterligre rødlista naturtyper i fylket.

I henhold til Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 finnes følgende rødlista naturtyper i Innlandet:

Ferskvann

Fjell og berg

Landformer

Semi-naturlig mark

Skog

Våtmark

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.