Resultater fra naturtypekartlegging 2021

Grøvamyri slåttemyr
Grøvamyri slåttemyr Foto: Geir Høitomt / Statsforvalteren i Innlandet.

I 2021 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.

Publisert 23.03.2022

Kartlegging i Norge 2021

Naturtyperegistreringene fra 2021 er tilgjengelige for alle gjennom Naturbase (se etter kartlaget Naturtyper - Miljødirektoratets instruks i venstremenyen). I tillegg er artsregistreringer gjort i forbindelse med naturtypekartleggingen gjort tilgjengelig for allmennheten i Artskart.

Kartlegging i Innlandet 2021

Det ble i 2021 kartlagt naturtyper i utvalgte områder i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Ringebu, Øyer, Otta, Sør-Odal og Nord-Odal.

Se kartutsnitt for kartleggingsområdene i høyremenyen.

Det ble sendt ut informasjon til berørte grunneier og kommuner i forkant av kartleggingen.

Bruk av naturtypedata i arealforvaltningen

Miljødirektoratets nettsider finner du mer informasjon om kartleggingen, og her finnes også veiledning i å bruke naturtypedata i arealforvaltningen.

I mars 2022 arrangerte også Statsforvalteren i Innlandet et webinar om naturtypedata i arealforvaltningen. Opptak og presentasjon fra webinaret finner du i høyremenyen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.