Vinterkarse

Vinterkarse
Vinterkarse Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har stor økologisk effekt ved at den kan opptre i enorme mengder i enkelte naturtyper, f.eks. på grunnlendt mark. Der den blir dominerende fortrenger den stedegen vegetasjon, både vanlige og sjeldne, sårbare arter.

Utbredelse i Innlandet: Det finnes spredte forekomster av vinterkarse i hele fylket. Det er flest registreringer av arten i områdene rundt Mjøsa og ved Randsfjorden, på Helgøya, samt oppover i Gudbrandsdalen.

Spredning: Vinterkarse ble trolig innført til Norge som salatplante på 1700-tallet, og har også kommet hit gjennom importerte gressfrøblandinger. Aerten finnes i dag i alle fylker i landet, særlig langs veger og jernbane.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.