Russekål

Russekål
Russekål Foto: Stefan Lefnaer.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten danner tette bestander som fortrenger stedegne arter.

Utbredelse i Innlandet: Først og fremst på Hadeland, Toten, Gjøvik, samt rundt Hamar og Lillehammer, men også i Gudbrandsdalen nord til Vinstra. Det finnes også spredte forekomster andre steder i fylket.

Spredning: Russekål har blitt innført til Norge med gressfrø, ballastjord og ved import av korn. Arten har en meget stor frøproduksjon og sprer seg i tillegg med jordstengler. Den etablerer seg raskt på tidligere jordbbruksmark, langs veger og jernbane og på ulike typer skrotemark. Frøene kan spres over store avstander ved at de fester seg til kjøretøy.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.