Rødhyll

Rødhyll
Rødhyll Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten koloniserer ulike skogmiljøer, danner tette bestander og utkonkurrerer stedegne arter.

Utbredelse i Innlandet: Arten forekommer spredt i hele fylket, men hovedutbredelsen er rundt Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres.

Spredning: Rødhyll ble innført til Norge som prydbusk, og har forvillet seg i alle landets fylker. Frøene spres over store avstander ved at fugler spiser bærene og skiter ut steinfruktene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.