Kjempesøtgras

Status i fremmedartslista: HI - høy risiko

Negative effekter: Arten vurderes å ha middels økologiske effekter. Arten har blant annet invadert ferskvannssumper og vannkanter hvor den kan danne kompakte og store bestander. Dette er naturtyper med stort innslag av sjeldne og sårbare arter som kjempesøtgras kan fortrenge.

Utbredelse i Innlandet: Kjempesøtgras har to store forekomster knyttet til områdene rundt Hamar og Ringebu/Vinstra.

Spredning: Arten stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Nord-Asia. Kjempesøtgras kom ført inn med ballastjord, med første funn i Oslo og Fredrikstad. Fruktene spres med vann og trolig med vadefugl.