Hvitsteinkløver

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Hvitsteinkløver går i all hovedsak inn på ulike typer skrotemark og i vei- og åkerkanter og den regnes for å ha stort invasjonspotensial. Arten driver nitrogenfiksering, og sørger derfor for en eutrofiering av naturlig nitrogenfattige naturtyper, som igjen kan føre til at sårbare arter forsvinner.

Utbredelse i Innlandet: Det er dokumentert særlig mange forekomster rundt Hamar og Lillehammer, samt oppover Gudbrandsdalen til Vinstra. En del funn er også gjort på Hadeland, samt spredt på Toten, i Valdre og i Østerdalen.

Spredning: Arten kom trolig til Norge med ballastvann/jord på begynnelsen av 1800-tallet, men enkelte tidlige funn i innlandet kan også tyde på at den ble innført med grasfrø. Arten spres i dag ved at frø fraktes til nye lokaliteter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.