Gravbergknapp og sibirbergknapp

Gravbergknapp
Gravbergknapp Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Danner matter som fortrenger den naturlig forekommende vegetasjonen på nakent berg og grunnlendt mark. Bladene visner ikke ned og skygger dermed ut andre planter. I tillegg bidrar rotsystemet til opphopning av jord og torv. Artene er særlig problematiske på kalkrik åpen grunnlendt mark, som gjerne huser mange trua og sårbare arter.

Utbredelse i Innlandet: Artene er funnet i lavlandet i Kongsvinger, i Gran og ved Mjøsa, oppover Gudbrandsdalen til nord for Otta, samt ved Slidrefjorden.

Spredning: Begge artene er innført til Norge som prydplanter og sprer seg i dag fra hytter, hager, kirkegårder og grøntanlegg. Artene spres ved rotskudd eller ved at plantedeler slår rot. Dumping av hageavfall i naturen er derfor en viktig kilde til spredning.