Bladfaks

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har en stor økologisk effekt. Den er en veldig konkurransedyktig og storvokst art som fortrenger de fleste andre planter. Arten sprer seg til eng og kulturmark, der den kan fortrenge andre arter, inkludert truede og sårbare arter.

Utbredelse i Innlandet: Bladfaks danner matter som er svært utbredt i menneskenære områder i Innlandet. 

Spredning: Arten er innført som fôrgras fra Mellom-Europa, dyrkes i stort omgang og er også blitt sådd ut på beiter, veikanter og jernbaneskråninger, de to siste stedene for stabilisering av grunnen. Videre spredning skjer med fôrtransporter og egenspredning. Arten er en av de viktigste fremmedplantene i Norge.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.