Alaskakornell

Alaskakornell
Alaskakornell Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært  høy risiko

Negative effekter: Arten danner raskt store og tette kratt ved hjelp av rotslående greiner og rotskudd. Rotfragmenter er også spiredyktige og bidrar til effektiv spredning langs vassdragene. Arten er løvfellende og helt åpenbart skygger den ut og fortrenger stedegne arter og endrer miljøforholdene.

Utbredelse i Innlandet: I Innlandet har arten mange forekomster langs de store vassdragene, spesiel langs Lågen fra Otta til Mjøsa og søndre del av Glåma. Det er sannsynlig at arten er noe underrapportert i fylket.

Spredning: Opprinnelig fra Nord-Amerika. Innført som prydplante på 1800-tallet og etablert i norsk natur første gang på slutten av 1800-tallet. Finnes i dag i lavlandet med tette konsentrasjoner på Østlandet. Alaskakornell setter frø og produserer saftige frukter som kan spres langt med fugl.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.