Sammen rydder vi Innlandet!

Foto: Pixabay.

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2022 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder og å bli med på Strandryddeuka 9. september til 18. september.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.08.2022

Søppel og spesielt plast i og rundt vassdrag er en trussel for både dyr og mennesker. Plastposer, tau og annen plast kan skade fugler og andre dyr, og er ikke minst skjemmende å ha i naturen. Plast brytes også svært sakte ned og forblir dermed lenge i økosystemene som mikro- og nanoplast.

De siste årene har flere tusen frivillige fra Innlandet fylke ryddet tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa. I fjor var faktisk Innlandet det fylket med flest frivillige i hele Norge! Frivillige gjør en kjempeinnsats hvert år, godt koordinert av Hold Innlandet Rent, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres, Aksjon Glomma og andre.

Det er to store Nasjonale ryddedugnader: Vårryddedagen og Strandryddeuka. I Innlandet avholdes ryddeaksjonen «Når Snøen Har Gått» istedenfor vårryddedagen, siden det kan være snø og gjør det vanskelig å rydde på en spesifikk dag. Under disse dugnadene bidrar barnefamilier og vennegjenger, skoler og lag, og mange, mange flere til en ren natur.

Når Snøen Har Gått, Vårryddedagen

Når Snøen Har Gått er en regional ryddeaksjon i regi av Hold Norge Rent for de områdene som ikke kan delta på Vårryddedagen i mars. På denne tiden av året er det lav vannstand og lett å finne søppel, men samtidig er det viktig å ta hensyn til hekkende fugl. Dette er derfor ikke en aksjon med stor mobilisering av frivillige, men rydding av utvalgte områder koordinert av profesjonelle aktører over noen få dager.

Strandryddeuka

Strandryddeuka ble for første gang avholdt i 2011 og har siden den gang vokst i omfang år etter år. Strandryddeuka er Norges største kollektive ryddedugnad takket være tusenvis av frivillige. Dugnaden avholdes i september, og vil i år være fra 9. september til 18. september. Å rydde om høsten er spesielt viktig siden søppel som blir liggende over vinteren, brytes ned til små biter som blant annet blir vanskeligere å rydde om våren. Derfor er det ekstra viktig å rydde opp etter en sommer med mye uteaktivitet og søppel på avveie.

Bli med på Strandryddeuka i 2022 i regi av en ryddeaktør eller på egenhånd. Lenger ned på siden finner du en oversikt over din lokale ryddeaktør i Innlandet.

Ryddeappen Rydde

Om du rydder på egenhånd kan du opprette egen bruker i appen Rydde. I Rydde kan du registrere områder du har ryddet. Du kan også registrere områder hvor det er behov for å rydde. Hvert år bidrar flere tusen frivillige ryddere i Norge, ikke bare med opprydding av søppel, men også viktig kunnskap om forsøpling de samler inn. Rydde er Norges viktigste kilde til kunnskap om forsøpling.Tips om forsøplede områder

Dersom du vet om villfyllinger eller forsøplede områder med herreløst avfall kan du registrere dette i appen Rydde. Aktørene tar også gjerne imot tips! Dersom du vet om forsøplede områder der forurenser er kjent, bør du ta kontakt med den aktuelle kommunen. Kommunen kan gi pålegg om opprydding med hjemmel i forurensningsloven.

For kommunene Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-fron, Ringebu, Øyer og Gausdal i Gudbrandsdalen og for Ringsaker, Løten, Hamar, Stange, Elverum og Kongsvinger kan særlig tips til herreløse villfyllinger løpende sendes til Camilla Tysland Lillehagen, Camilla@HoldInnlandetRent.no.

For kommunene Jevnaker, Gran, Lunner, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll kan tips om villfyllinger eller andre lokaliteter med herreløst avfall sendes til Andrea Rishatt, andrea@dokkadeltaet.no, tlf: 974 35 490 eller Kristine Heistad, kristine@dokkadeltaet.no, tlf: 977 84 639.

For kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal kan tips sendes til friluftsradet@valdres.no, og på Facebookgruppen «Aksjon Aqua - Reine vatn i Valdres».

Hovedaktørene i Innlandet

Hold Innlandet Rent

Hold Innlandet Rent er et ryddeprosjekt som har blitt gjennomført med stor suksess i både 2018, 2019, 2020, 2021. Prosjektet ble opprettet som organisasjon 2021 for å inkludere og engasjere enda flere ryddere på Innlandet. Hold Innlandet Rent har som mål å redusere mengden herreløst avfall på avveie langs vannområde Glommavassdraget, Hurdalsvassdraget/Vorma og Mjøsa ved å mobilisere frivillige til å rydde, sette søkelys på problemstillingen, samt forsøke å skape en varig endring som reduserer fremtidig forsøpling av vassdraget.

I mai arrangerte Hold Innlandet Rent en ryddeaksjon langs Gudbrandsdalslågen og sidevassdrag i kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Nord‐Fron, Sør‐Fron, Sel, Vågå, Sjåk, Dovre, Lesja og Lom, i forbindelse med «Når snøen har gått». Målet var å fjerne mest mulig avfall i strandsonen før vannstanden i vassdraget steg. Mer enn 2600 skolelever deltok på vårens ryddeaksjon og ryddet avfall på avveie langs vassdraget.

Under Strandryddeuka skal Hold Innlandet Rent arrangere ryddeaksjoner for skolelever langs Mjøsa og Glomma med sidevassdrag i følgene kommuner: Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Kongsvinger, Grue, Våler, Åsnes og Elverum. I Hamar-regionen arrangeres ryddeaksjonene i samarbeid med Hamar Naturskole som bidrar med lokal koordinering. Andre samarbeidsaktører er de lokale renovasjonselskpene.

Mer informasjon finner man på Facebooksiden @HoldInnlandetRent.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) og samarbeidspartnere (Vannområde Randsfjorden, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Naturvernforbundet i Oppland, Hold Norge Rent og Horisont IKS) har de siste tre årene jobbet med prosjektet «Kartlegging og opprydding av forsøpling i vannområdene Randsfjorden og Mjøsa», som har dekket følgende kommuner: Jevnaker, Gran, Lunner, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll. Prosjektet har hatt hovedfokus på kartlegging og opprydding av sterkt forsøplede områder og villfyllinger med herreløst avfall, gjennomføring av dugnadsbaserte ryddeaksjoner langs vann og vassdrag sammen med skoleklasser, lag, foreninger samt andre frivillige og holdningsskapende arbeid om forsøpling i Innlandet rettet mot barn og unge.

Mer informasjon finner man på www.dokkadeltaet.no og Facebooksiden @dokkadeltaet.

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon, DNT Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark, med hovedfokus på holdningsendring og handling. Aksjon Aqua dekker kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal. Aksjon Aqua tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner. Sammen med frivillige, skoler, lag og foreninger, har de siden 2019 ryddet over 27 tonn søppel fra vassdraga i Valdres.

Sammen med over 350 skoleungdom ble det ryddet cirka ett tonn håndplukket søppel i mai og med cirka 10 øvrige aksjoner er det totalt samlet inn nesten fem tonn søppel før sommeren. Samarbeidsparten DNT Valdres har hatt fokus på #likefinsomfør under alle sine organiserte turer denne sesongen.

I høst fortsetter vi å ta inn tips om forsøplede områder og legge til rette for frivillig innsats under Strandryddeuka i september.

Mer informasjon finner man på Facebook siden deres: «Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres».

Aksjon Glomma

Aksjon Glomma rydder badestrender og grillplasser langs Glommavassdraget fra Elverum til Kongsvinger. Ryddingen langs Glomma gjøres i samarbeid med DNT Finnskogen.

Kontaktinformasjon: post@finnskogen.org

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.