Resultater fra nasjonal tilsynsaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvaltere over hele Norge gjennomførte en nasjonal tilsynaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy sommeren og høsten 2023.

Resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene for forsvarlig behandling, men forholden har jevnt over bedret seg siden forrige aksjon i 2015.

Publisert 08.03.2024

Tilsynsaksjonen var initiert av Miljødirektoratet og alle Statsforvalterembetene deltok.

I Innlandet gjennomførte vi tilsynsaksjonen i perioden mai til november på totalt 8 anlegg.

Vi fant avvik fra miljøregelverket på 6 av anleggene To av anleggene fikk kun mindre anmerkninger. Ett anlegg fikk alvorlige avvik.

Som ellers i landet omhandler de fleste avvikene brudd på regelverket for håndtering av fluorholdige gasser, HMS-rutiner, håndtering av avfall, miljørisikovurderinger, oljeutskillere og tette dekker.

Du kan lese mer om aksjonen på miljødirektoratet sine sider eller i rapporten til høyre på siden.