Nasjonal tilsynsaksjon av kommunale avløpssystemer - alle åtte fikk avvik

Rapportfremside - Resultater fra tilsynsaksjon ved kommunale avløpsanlegg 2021

I 2021 deltok vi i en nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i perioden august til oktober, og fant avvik i alle besøkte kommuner i Innlandet.

Publisert 11.02.2022

Tilsynsaksjonen var initiert av Miljødirektoratet og var felles for alle Statsforvalterne i landet. Aksjonen ble gjennomført i perioden august-september 2021. Av kommunene i Innlandet som har større kommunale avløpsanlegg som omfattes av forurensingsforskriftens kapittel 14 var det 8 kommuner som fikk tilsyn: Kongsvinger, Eidskog, Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sel, Nord-Fron og Gausdal.

Varierende resultater i Innlandet

Etter gjennomført tilsyn ble resultatene oppsummert og funn definert som avvik eller anmerkninger i tilsynsrapporter. Det ble gjort funn definert som avvik i alle de besøkte kommunen. De vanligste avvikene var mangler relatert til miljørisikovurdering og helhetlig planlegging av kommunens avløpssystem, samt manglende overholdelse av rensekrav. I tillegg ble det gitt avvik og anmerkninger på blant annet avvikshåndtering, resipientkontroll, rapportering til staten og manglende rutinedokumenter.

For en mer helhetlig oppsummering av den nasjonale tilsynsaksjonen på større kommunale avløpsanlegg kan man lese nyhetssaken hos Miljødirektoratet fra 27. januar 2022.

Oppfølging

Kommunene har fått frister til å gi tilbakemelding på avvik og anmerkninger. Statsforvalteren vil ha videre dialog med aktuelle kommuner om lukking av avvik, samt gjennomføre flere tilsyn med avløpsanlegg i Innlandet i 2022.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.