Nasjonal database over områder med forurenset grunn oppdateres

Databasen Grunnforurensning er kvalitetssikret og oppdatert. Prosjektet har gått bredt ut og det er innhentet informasjon fra kommuner og grunneiere. Berørte grunneiere i Innlandet vil motta brev om endringene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2020

Grunnforurensning inneholder informasjon om eiendommer der det er, eller er mistanke om, forurensning i grunnen. Fylkesmannen følger opp lokaliteter med forurenset grunn fra blant annet nedlagte kommunale deponier, sivile skytebaner og motorsportbaner.

Data i Grunnforurensning overføres automatisk fra databasen til matrikkelen når lokaliteter i systemet godkjennes. Hensikten er å sikre at all relevant informasjon om eiendommer er kjent for utbyggere, eiere og kjøpere av eiendommer. Informasjonen skal også brukes aktivt av kommunene, for eksempel i arealplanlegging.

Fordi informasjonen i Grunnforurensning overføres til matrikkelen, er det svært viktig at informasjonen som ligger der er så korrekt som mulig. I 2019 og 2020 har Fylkesmannen på oppdrag fra Miljødirektoratet kvalitetssikret alle lokaliteter som vi er myndighet for. Kvalitetssikringen innebærer blant annet at områder som er, eller mistenkes å være forurenset, vises som flater i kartet i stedet for punkter.

Varselbrev til berørte grunneiere

Som følge av arbeidet som er gjort, har vi nå informasjon om at enkelte lokaliteter har større utbredelse enn først antatt. Hjemmelshavere på de aktuelle eiendommene vil i disse dager motta et standardisert brev fra oss, der det informeres om at det er eller kan være forurenset grunn på deres eiendom og at denne informasjonen nå vil være tilgjengelig i matrikkelen. Årsaken til at det sendes ut varselbrev er at informasjonen i databasen er oppdatert, og skyldes ikke at det er oppdaget ny forurensning eller endret påvirkning på miljøet.