Miljødirektoratet har avgjort klagesaken om opprydding av glasopor i Ottavassdraget

Miljødirektoratet opprettholder Fylkesmannens vedtak om å pålegge Glasopor AS opprydding av glasopor etter utslipp i 2018. Miljødirektoratet varsler samtidig Glasopor AS om tilbakebetaling av kostnader for opprydding av glasopor.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.09.2020

Etter at 25 0000 kubikk glasopor kom på avveie under flom i 2018, påla Fylkesmannen i Innlandet Glasopor AS å utarbeide en plan for opprydding og gjennomføring av opprydding av glasopor i nærmere angitte områder. Fylkesmannens vedtak ble påklaget av Glasopor AS. I den påfølgende klagesaken har Miljødirektoratet besluttet å opprettholde Fylkesmannens vedtak.

Etter en grundig kartlegging langs vassdraget iverksatte Fylkesmannen opprydding av glasopor i særlig sårbare og sterkt berørte områder. Oppryddingen ble finansiert av statlige midler. Miljødirektoratet har oversendt varsel til Glasopor AS om at det er aktuelt å fremme krav mot Glasopor AS om refusjon av statens kostnader med oppryddingen, nærmere bestemt 16 656 396 kroner.