Kan klarelvslaksen reetableres i Femund-Trysilvassdraget?

Foto: Länsstyrelsen i Värmland.

Prosjektet «Två länder - én elv» har sett på om det er mulig å reetablere den tidligere rike stammen med klarelvslaks i Femund-Trysilvassdraget. Den 28. april presenteres resultatet på et seminar i Trysil. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen er til stede. 

Publisert 22.04.2022

Femund-/ Trysil-/ Klarälven var tidligere et stort og rikt laksevassdrag. Som en følge av kraftutbygging i vassdraget er laksen nå på et lavt nivå på svensk side og helt borte fra den norske delen av vassdraget. 

Klarelvslaksen er en av få laksestammer i verden som lever hele sitt liv i ferskvann. Den bruker Vänern som sitt hav og vandret opp i Femund-/ Trysil-/ Klarelven for å gyte. De største og viktigste gyteområdene var opprinnelig på norsk side. Skal den gjenoppbygges til den tallrike laksebestanden den en gang var må den reetableres på norsk side og det må gjøres en rekke tiltak knyttet til de mange kraftverkene i vassdraget. Et vanskelig spørsmål i arbeidet er hensynet til å unngå smittespredning. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris finnes på laks i Vänern og Klarälven, og det må forhindres at den overføres til Norske vassdrag.

Gjennom prosjektet «Två länder - én elv» er det gjennomført flere tiltak og utredninger med sikte på å bedre forholdene. Disse vil bli presentert på et sluttseminar i Trysil 28. april.

Her kan du se programmet for seminaret

Her kan du lese mer om klarelvslaksen og se rapporter fra prosjektet og de ulike utredninger som er gjennomført.  https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/miljo-og-klima/fiskeforvaltning/klaralvslaksen/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.08.2022

Se opptak fra seminaret

Her finner du opptak fra seminaret i Trysil 28. april 2022.