Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Åker med løk
Løk dyrkes i stor skala i Østre Toten. Foto: Stig Horsberg.

Produksjonstilskudd kan gis til areal, husdyr, beiting og økologisk landbruk. Ordningen omfatter også avløsertilskudd til ferie og fritid. Det er foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon som kan søke.

Det er to søknadsfrister pr. år. Foretak med husdyr kan søke innen 15. mars og 15. oktober. Foretak med planteproduksjon kan søke innen 15.oktober. Søknad om avløsertilskudd må også leveres innen 15.oktober.

Det trekkes kr 1000 pr. dag hvis søknaden leveres etter fristen og fram til 29. mars/29. oktober.

Det kan ikke sendes inn søknad etter 29. mars/29. oktober, med mindre det er gitt dispensasjon fra fristen. Det kreves også dispensasjon fra søknadsfristen for å legge til nye opplysninger etter 29. mars/29. oktober.

Noen opplysninger kan etterregistreres innen 10. januar påfølgende år bl.a. avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15.oktober i søknadsåret.

Søknad kan leveres elektronisk eller på papir. Tilskuddet blir utbetalt i februar i året etter.

Søker er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er riktige. Hvis det er søkt om tilskudd til flere dyr eller større areal enn det som er riktig, kan det bli avkortet i tilskuddet. Det blir da beregnet tilskudd til det dyretallet eller arealet som er riktig, og i tillegg skal det normalt trekkes fra et beløp som tilsvarer det urettmessige tilskuddet som feilopplysningene i søknaden ville ha medført. 10 % av de som søker tilskudd blir kontrollert.

Mer informasjon om regelverket for produksjonstilskudd og avløsertilskudd finner du på Landbruksdirektoratets nettside. Du kan også ta kontakt med kommunen.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.03.2023

Forvaltning av vilkåret om vanleg jordbruksproduksjon i kommunane i Innlandet

Statsforvaltaren i Innlandet har kartlagt korleis kommunane vurderte vilkåret om vanleg jordbruksproduksjon under behandlinga av søknader om produksjonstilskot for 2021.


Publisert 21.03.2023

Bønder i Innlandet fikk utbetalt 2,9 milliarder kroner i tilskudd

Landbruksdirektoratet utbetalte i februar om lag 2,9 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til 6830 jordbruksforetak i Innlandet.


Publisert 08.02.2022

To storfebønder i Nord-Gudbrandsdalen må betale tilbake tilskudd

To bønder med storfe søkte produksjonstilskudd uten å oppgi at de var i driftsfellesskap. De fikk derfor utbetalt tilskudd de ikke hadde krav på. De to gardbrukerne må nå betale tilbake rundt 530 000 kroner.