Ekstrautbetaling produksjonstilskudd 2022

To bilder av henholdsvis sau og ku ute på beite
Foto: Jorunn Stubsjøen.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september.

Publisert 06.07.2022

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Regelverket for ekstrautbetalingen er Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen. Lenker til denne informasjonen finnes på høgre side.

Tilskuddssatsene som blir brukt i ekstrautbetalingen i høst finnes i Jordbruksavtalen 2022-2023, kapittel 7.10. Det ligger også en oversikt over satser under Dokumenter på høgre side.