Ekstrautbetaling produksjonstilskudd 2022

To bilder av henholdsvis sau og ku ute på beite
Foto: Jorunn Stubsjøen.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september.

Publisert 06.07.2022

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Regelverket for ekstrautbetalingen er Forskrift om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 og jordbruksavtalen. Lenker til denne informasjonen finnes på høgre side.

Tilskuddssatsene som blir brukt i ekstrautbetalingen i høst finnes i Jordbruksavtalen 2022-2023, kapittel 7.10. Det ligger også en oversikt over satser under Dokumenter på høgre side.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.