Matgledekorpset

Matgledekorpset Innlandet har vært et oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet siden 2019 som ledes av Statsforvalteren i Innlandet. Matgledekorpset består av seks medlemmer med lang og ulik kompetanse innen fagene mat og ernæring. De seks er Hai Hang, Hans Brimi, Charlotte Mohn Gaustad, Marit Alver Jackobsen, Mona Smestad og Louise Gjør.

Regjeringen arbeider for tiden under overskriften Matnasjonen Norge med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsgleder for eldre blir inkludert der. I 2018 la regjeringen fram stortingsmeldingen "Leve hele livet" – en kvalitetsreform for eldre, der mat og måltider er ett av fem innsatsområder. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. 

Vi har siden 2019 vært på besøk til mange kommuner og vi har holdt kurs både fysisk og digitalt om våre erfaringer rundt mat- og måltidsglede for beboere på Institusjon og hjemmeboende.

Matgledekorpset har blitt svært godt mottatt og vi har sett endringer på hvert sted vi har besøkt. Mye bra gjøres rundt om på institusjonene, men med små grep kan hverdagen bli enklere og tilbudet bli bedre for beboere uten at det koster for mye.

Film fra Lom

I denne filmen fra Lom kan du se et eksempel på endringer som har skjedd i kommunen etter at Matgledekorpset var på besøk.

Du kan nå oss på matgledekorpset.innlandet@statsforvalteren.no eller du kan ta kontakt med prosjektleder Turid Windjusveen Olsen på fmhetwo@statsforvalteren.no for mer informasjon.

I 2022 vil Matgledekorspet også tilby besøk til kommuner som ønsker å ha fokus på bedre mat og matglede for alle sine innbyggere.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.05.2021

Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.


Publisert 21.09.2020

Matgledekorpset i Innlandet i spiss for nasjonal satsing

Matgledekorpset i Innlandet var landets første pilotkorps for bedre mat og måltider. Med stort engasjement, variert fagbakgrunn og smittende humør har de i løpet av 2019 besøkt 10 kommuner. I tillegg har 25 kommuner deltatt på kurs med korpset.


Publisert 16.09.2020

Matgledekorpset Innlandet inviterer til Lunsjwebinarer

Vi skal kjøre 4 webinarer på 45 minutter; fra kl. 1130 - 12.15. Datoene er 22. september, 24. september, 29. september og 1.oktober klokken 1130-1215 - VELKOMMEN


Publisert 09.07.2020

Slik blir høsten 2020 for Matgledekorpset

Matgledekorpset har blitt godt mottatt hos de kommunene og sykehjemmene som har fått besøk. Gode endringer har skjedd for bedre mat- og måltidsgleden for beboerne. Vi fortsetter også i 2020.