Matgledekorpset

Mange kokkekledde personer i fugleperspektiv står i hjerteformasjon
Kjøkkenledere på sykehjem i Innlandet samlet sammen med prosjektlederne Turid Windjusveen Olsen fra enhet jord og mat og Gro Opsahl Fallingen fra enhet helse- og omsorg Foto: Terje Gording Hong / Statsforvalteren i Innlandet.

Matgledekorpset Innlandet ble startet opp etter oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet i 2019. Arbeidet ledes av Statsforvalteren i Innlandet. Hensikten med arbeidet har vært å bidra til bedre mat- og måltider for eldre på institusjon og de som bor hjemme.

Vi har siden oppstarten i 2019 besøkt en rekke kommuner og holdt flere fysiske og digitale kurs om mat og måltidsglede. De siste årene har vi også benyttet Matgledekorpset som et verktøy som en del av kommunedialogen om mat og ernæring. Vi opplever at Matgledekorpset medvirker til å skape mer stolthet, engasjement og samarbeid på tvers av fagenheter. Dette bidrar til bedre mat- og måltidsglede i hele kommunen.

Eksterne fagressurser

Matgledekorpset har bestått av seks eksterne fagressurser med lang og ulik kompetanse innen mat og ernæring. De seks er Hai Hang, Hans Brimi, Charlotte Mohn Gaustad, Marit Alver Jackobsen, Mona Smestad og Louise Gjør. Les mer om disse i dokumentet «presentasjon av Matgledekorpset på denne siden.

Erfaringer

Matgledekorpset har blitt svært godt mottatt og vi har sett forbedringer på hvert sted vi har besøkt. Mye bra gjøres rundt om på institusjonene, men med små grep kan hverdagen bli enklere og tilbudet bli bedre for beboere uten at det koster for mye. Vi har møtt mange dyktige fagfolk som hver dag gjør sitt aller beste for at måltidene skal bli dagens høydepunkt.

Et lavterskeltilbud til kommunene

Korpset er et lavterskeltilbud til de kommunene som ønsker å bli bedre. Korpset kommer på besøk til kommunen/sykehjemmet og tilrettelegger for en inspirasjonsdag for de som jobber i kjøkken, pleie og ledelse. Det er kommunen selv som bestemmer hva de ønsker hjelp til. Statsforvalteren i innlandet leder/dirigerer korpset som består av folk som jobber hos Statsforvalteren eller innleide fagpersoner.

Hensikten er at korpset skal øke forståelsen for hvordan god mat- og måltidsglede gir helse og trivsel. Dette gjøres gjennom å inspirere til å lage mer mat fra bunnen og ta i bruk mer norsk og lokal mat, og øke kompetansen innenfor matservering og måltidshygge. Korpset skal videre hjelpe til med å redusere matsvinn, få til mer systematisk ernæringsarbeid og sammen med fagarbeidere i kommunen finne frem til forbedringer som kommunen selv er ansvarlig for følge opp. Samarbeid mellom fagarbeidere, ledelse og korpset over tid er nøkkelen for å lykkes.

Etter å ha vært i mange kommuner og truffet over 500 dyktige fagfolk har vi erfart mange «gjengangere». Eksempel på disse er; Kjøkkenfolk ønsker å lage mer mat fra bunn og få inspirasjon til menyplanlegging. Kjøkken, helse og ledelse vil bli bedre på samspill rundt måltidene. I pleien er det behov for tiltak for å gjøre måltidene bedre for beboere og ansatte. Videre er det et generelt ønske ute i kommunene om å lære mer om ernæring. Mat er ernæring og ernæring er også en del av behandlingen hos mange pasienter.

Vi opplever at disse «gjengangerne» kan være enkle å ta tak i og har erfart forbedringer på hvert sted vi har besøkt. Små forbedringer blir fort til store og varige endringer over tid. De tiltak som foreslås skaper sjelden store merkostnader for kommunen.

Målrettet og bred jobbing mot kommunene

Matgledekorpset har utviklet seg underveis. Fra å jobbe mot sykehjem, har vi de siste årene jobbet mer målrettet mot kommunene. Vi har erfart at å utvide arbeidet vårt til å gjelde «hele» kommunen, dvs. politisk og administrativ ledelse og fagpersonell innenfor helse og kjøkken, gir de beste resultatene. Det omfatter innkjøp, produksjon, servering og til maten er i munnen til innbyggere i kommunen.

Vi foreslår følgende tiltak for bedre mat- og måltidsglede i kommunene.

  • Vi må få opp øynene for ernæringskokkene! Vår erfaring er at dette er dyktige, engasjerte og stolte fagfolk som brenner for faget sitt, men som ofte ikke får den posisjonen de trenger for å utføre arbeidet best mulig.
  • Få flere matverter ute i pleien som har ansvaret for måltidene. Disse bør ha matfaglig kompetanse eller interesse for mat og det må skapes stolthet rundt matvertrollen. En matvert skal sikre at maten og måltidene blir dagens høydepunkt for spisegjesten.
  • Kommunene må få større forståelse for hvor viktig det offentlige måltidet er for sine innbyggere og de må derfor inspireres til å jobbe mer strategisk med matsatsingen sin.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for Matgledekorpset Innlandet for en prat og mer informasjon; Turid.W.Olsen@Statsforvalteren.no