Avrenning til vann

Formålet med tilskuddene under avrenning til vann er å redusere avrenning av næringsstoffer og partikler til vassdrag og kyst. Tiltakene er viktig for å bidra til at målene etter vannforskriften blir nådd.

 

Tiltak:

Ingen jordarbeiding om høsten (§ 14)

Fangvekst som underkultur og fangvekster sådd etter høsting (§§ 15 og 16)

Grasdekte vannveier og grasstriper i åker (§ 17)

Grasdekt kantsone i åker (§18)

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.