Fakta og statistikk om regionale miljøtilskudd

På denne siden vil vi publisere data og statistikk om de regionale miljøtilskuddene i Innlandet. Endelige søknadstall er klare i februar året etter søknadsomgangen, så oppdaterte data kan presenteres i løpet av vinteren.

De regionale miljøtilskuddene er rettighetsbaserte, årlige tilskudd til tilskuddsformål som er definert i egen forskrift. Alle jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på disse, og tilskuddene tildeles etter standardvilkår og faste satser til alle som tilfredsstiller vilkårene. I tillegg kan organiserte beitelag søke om tilskudd til årlig drift, basert på antall dyr sluppet på beite i utmark.

Mange av tilskuddene har hatt tilnærmet like vilkår siden ordningen ble innført i 2005, og for disse kan vi presentere sammenliknbar statistikk over en lang periode. Andre tilskudd har fått endringer i vilkår og innretning, slik at det ikke gir mening å sammenlikne data over mange år.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.