Innlandets Demenskonferanse 2024

Dato:
13. februar 2024 08:30 - 14. februar 2024 16:00
Stad:
Scandic Hotel Lillehammer, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere,fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
30. januar 2024 00:00
Dus lilla blomst med teksten Innlandets demenskonferanse 2024

Fellesskap og meistring - bu trygt heime er tema når Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens 13.-14. februar.

Publisert 12.12.2023

Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike problemstillinger under overskriftene Kompetente og myndiggjorte medarbeidere, levende lokalsamfunn, boligtilpasning og planlegging, trygghet for tjenester og støtte til pårørende.

Praktisk informasjon

Godkjenning:
Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, og fysioterapeuter.

Per 26. januar er konferansen fulltegnet og det er ikke mulig å melde seg på.

Pris

Konferansen koster 1500 kroner per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter. 

Ved påmelding må du oppgi hvilket alternativ du ønsker:

  1. Begge dager inkl.overnatting og helpensjon (inkl.middag tirsdag kveld)
  2. Dagpakke tirsdag og/eller onsdag
  3. Middag tirsdag kveld

Program

Klikk her for å se programmet (pdf)

Påmelding

Per 26. januar er konferansen fulltegnet og det er ikke mulig å melde seg på.

Klikk her for å komme til påmeldingsskjema. 

Påmeldingsfrist 30.01.2024.

Dato:
13. februar 2024 08:30 - 14. februar 2024 16:00
Stad:
Scandic Hotel Lillehammer, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere,fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
30. januar 2024 00:00

Kontaktpersonar