Webinar - Fra plan til handling

Dato:
30. september 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Ledere, planleggere og økonomimedarbeidere i kommunene

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.

Publisert 30.06.2022

Formålet med webinaret er å dele kunnskap og erfaringer med hvordan kommuner får til en god kobling mellom målsettinger i overordnede planer, tiltak i kommuneplanens handlingsdel og prioritering av økonomiske virkemidler gjennom økonomiplanleggingen.

Målgruppen er ledere, planleggere og økonomimedarbeidere i kommunene i Innlandet.

Innledere er:

- Line Eielsen Malde, spesialrådgiver i Arendal kommune

- Odd Arnvid Bollingmo, assisterende kommunedirektør i Vestre Toten kommune

- Trond Byre-Haakensen, kommunalsjef Lom kommune

 

 

 

Dato:
30. september 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Ledere, planleggere og økonomimedarbeidere i kommunene