Nakstad til Innlandskommunene; - Viktig å agere raskt

Mutantviruset krever at alle reagerer raskt. Det var budskapet fra Espen Nakstad til kommunemøtet vårt. Statsforvalteren har hatt over 40 samordningsmøter med kommunene i koronaåret.

Publisert 15.03.2021

Espen Nakstad fra Helsedirektoratet kom med konkrete råd og svarte på mange spørsmål fra Innlandskommunene på Statsforvalterens møte torsdag. Ett år etter nedstengingen av Norge, viser koronatallene i fylket vårt en økende trend, særlig rett nord for Osloregionen. Over 20 kommuner har smitte. Mange kommuner med «enkelttilfeller eller mindre klynger» av smitte kan indikere at det er en del skjult smitte i områder utenfor fylket, hvor våre egne innbyggere reiser til eller får besøk fra. Skjult smitte kan fort blir et tema her også.

- Dere er veldig på!

Nakstad ser at smitten i Oslo fort kan prege oss, men sa også følgende: - Dere er veldig på, dere er godt samsnakket, og vi er ikke veldig bekymra for Innlandet. Imidlertid sa han torsdag at over 60 kommuner i landet har økende smittetrend nå, og særlig de større kan komme til å slite med å få kontrollen over mutantvirusene som nå sprer seg.

Øk testing - vær obs på de yngre

Den kraftige smitteøkningen i yngre aldersgrupper, både barn og ungdom, opptok den assisterende helsedirektøren, og han kom med tydelige råd til Innlandet. Viruset smitter fort og lett, og smittesporerne kan slite med å nå igjen viruset. Ved utbrudd må man være tidlig ute, forsterke smittesporing og øke testing, og ta ned mobilitet ved å stenge skoler og arbeidsplasser til man får oversikt, sa han.

Mindre mobilitet og færre nærkontakter er viktige stikkord. Mutantviruset er kanskje 60% mer smittsomt. Det ser også ut til å gi over 60% flere sykehusinnleggelser og derved også flere dødsfall. Mange kommuner i Norge har allerede satt inn strenge tiltak, og samordnet tiltak seg imellom.

Ett år med solid innsats

Statsforvalter Knut Storberget takket kommunene for å ha hatt sterk koronainnsats i ganske nøyaktig et år. Han håper at det nå er en siste tørn vi er inne i, til vaksinene begynner å hjelpe. Det siste året har Statsforvalteren i Innlandet hatt nærmere 40 samordningsmøter med kommuner, nasjonale og regionale myndigheter i kampen mot pandemien.

Nakstad sa at det er vanskelig å si hvordan dette vil utvikle seg fremover. Han pekte på at smittesporingskapasiteten er det som overbelastes først hvis man mister kontrollen, og deretter testing og så helsetjenestene. – Vi jobber hardt for å holde dette under kontroll de kommende ukene og månedene, til vaksineringen er fullført, sa han.

Fikk svar og råd om reiseliv, ungdom og eldrebesøk

Ordførerne stilte spørsmål om blant annet vaksine, påsketurisme og russefeiring. Om vinterturister og påskegjester sa assisterende helsedirektør at smittsomheten uansett er knyttet til hvordan man oppfører seg og hvor mange man er sammen med.

Det er viktig å bruke munnbind i butikken hvis du har den anbefalingen der du bor. Man må følge de strenge rutinene man er vant med, så man ikke får smitte som sprer seg på kryss og tvers i landet. Her venter Nakstad at regjeringen kommer med føringer ganske snart. Ved utbrudd blant turister er det et poeng å få hjem alle nærkontakter/smittekontakter. Få disse hjem til karantene, var anbefalingen. Hvis den enkelte smittede er symptomfri og ikke veldig syk, bør de også kunne klare å komme seg hjem.

Fylkeskommunen er bekymret for russefeiring når man ser den økte smitten i de yngre gruppene, og ønsker et budskap fra nasjonalt hold om å utsette feiringa. Budskapet fra sentralt hold er at russen bør utsette feiringen sin, bekreftet Nakstad, og at det også ser ut som om de vil gjøre dette.

Besøksanbefalinger i sykehjem ble tema, noe FHI jobber med.

Et annet spørsmål gjaldt det å innføre lokale forebyggende smitteverntiltak. Det er da krav til nødvendighet og forholdsmessighet – og derfor er det generelt ikke grunnlag for forebyggende tiltak før det er smitteforekomster. Men Nakstad understreket at når det først er smitte, er det viktig å komme inn tidlig med kraftige tiltak, for å få kontroll.