Vaksinering i raskt tempo

Foto: Skjermdump Statsforvalterens koronadata for Innlandet.

Onsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet kommunene og fylkesberedskapsrådet til møte om korona-situasjonen. Hovedtema på møtet var vaksinering.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2021

Statsforvalter Knut Storberget startet møtet med å rose kommunene for godt arbeid. Mange drar nå lasset sammen og det leveres godt ute i kommunene, både når det gjelder vaksinering, smittesporing og smittevernarbeid. Storberget oppfordret alle til å bruke jula til å ta ekstra vare på hverandre og puste ut etter et anstrengende år.

Korona-situasjonen

Simen Dølgaard hos Statsforvalteren orienterte om den nåværende situasjonen. Det er fortsatt høyt smittepress i Europa og også i Norge. Samtidig ses konturene av en utflating i smittetallene, men riktignok fra et svært høyt nivå. Noen positive tegn, men det ble understreket at det er altfor tidlig å konkludere med at faren er over. Vi er for tiden inne i en stor smittebølge.

I Innlandet har den den siste tiden vært høy testaktivitet. Dølgaard viste til at kommunene i Innlandet rapporterer om slitent personell, krevende arbeid med smittesporing og økende sykefravær blant ansatte.

Fylkeslege Harald Vallgårda pekte på at vi fortsatt vet for lite om hva omikron-varianten av korona-viruset bringer med seg med tanke på belastning på helsetjenesten ettersom innleggelsene på sykehusene fortsatt skjer med smitte av delta-varianten.

Vaksinasjon

Statsforvalteren ser fantastisk gode tall på vaksinasjon i Innlandet med en sterk vekst gjennom de siste ukene. Dette lover veldig godt. Vaksinekoordinator hos Statsforvalteren Guri Rudi viste til at regjeringens mål er at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.

Kommuner kan be om bistand fra Forsvarets vaksinasjonsteam og tirsdag fikk Gran og Elverum kommune slik hjelp. Statsforvalterens oppgave rundt vaksinasjonshjelpen er å formidle til Forsvaret når en kommune ber om hjelp. Vi er bindeledd mellom forsvaret, nasjonale helsemyndigheter og det lokale nivået.

Andre prioriterte oppdrag nå er å koordinere vaksinasjonsinnsatsen i Innlandet, og å sørge for at nok hurtigtester blir tilgjengelige i fylket.

I tillegg vil Statsforvalterne få en rolle i å ta imot anmodninger fra kommuner som trenger hjelp fra studenter med lisens til vaksinering, og være bindeleddet til Manpower, som registrerer studentene som kan bidra.

Statsforvalteren kan også veilede kommuner som vil bruke apotekene til vaksinasjon, etter en lokal behovsvurdering.

Vår rolle er generelt å samordne bistandsressurser og -behov, mellom lokale, regionale og nasjonale aktører.

Beredskap gjennom julehøytiden

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund orienterte om at Statsforvalteren har beredskap med personell på jobb gjennom jula. Det er vaktleder på jobb og andre kapasiteter i bakvakt, og målet er å støtte så godt vi kan dersom behovet melder seg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.