Regjeringens smittevernråd: voksne med symptomer bør teste seg

Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse lørdag 12. februar.
Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse lørdag 12. februar.

Regjeringen anbefaler at voksne med symptomer tester seg, og at barn og voksne er hjemme til de har vært feberfrie i et døgn. Pandemien er ikke over, og det er fortsatt viktig å følge anbefalingene, holde seg hjemme ved symptomer og ha ekstra varsomhet rundt risikogrupper. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.02.2022

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Dette er noen av de viktigste endringene i smittevernstiltakene:

  • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
  • Krav om bruk av munnbind oppheves.
  • Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.
  • Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.
  • Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.
  • De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Opprettholder beredskap og overvåking  

Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme. Regjeringen jobber derfor med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. Den reviderte strategien skal legges frem våren 2022.

– Et hovedmål med «leve-med» strategien er at vi skal kunne leve med covid-19 på en slik måte at det gir minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet, sier Støre.

– Fremover må vi ha god beredskap for å håndtere mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Et rammeverk med pakker med smitteverntiltak tilpasset ulike situasjoner og tiltaksnivå skal bidra til større forutsigbarhet og skal kunne brukes både ved innstramminger og ved lettelser. Vi må være forberedt på håndtere også det vi håper ikke skjer, sier Kjerkol.

Før rammeverket ferdigstilles, innhentes det nå innspill fra sektorene og ekspertgruppen Holden IV om hvordan tiltakspakkene kan gjøres mest mulig treffsikre, og dermed mindre byrdefulle for sektorene.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no