Strengt smittevern der du bor? Ta med reglene på påskeferie!

Besøkende fra smittetunge områder må etterleve de strenge reglene fra hjemme også på påsketur. Dette er et hovedpunkt i anbefalingene fra FHI. Innlandet har noen av landets største hyttekommuner og ruster seg til innrykk.

Publisert 18.03.2021

De nasjonale helsemyndighetene råder påsketurister til å sette seg inn i reglene, både der de bor og dit de drar. Hvis de reiser til en kommune med andre regler enn der de bor, bør de følge reglene og anbefalingene som er strengest. De må også være forberedt på at tiltak kan bli endret raskt. Flere kommuner uttrykker at de ønsker hyttegjestene velkommen, men er veldig opptatt av at turistene følger de strenge smittevernreglene der de kommer fra.

Kan stramme til

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Dette kan være for eksempel begrensning av antall personer som kan være samlet i grupper på et serveringssted, bruk av munnbind, begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider.

Råd til gjestene: Unngå besøk på hytta

I anbefalingene fremgår det blant annet at gjester som kommer fra en kommune der besøk hjemme frarådes, ikke bør ha besøk der de tilbringer ferien. I tillegg gis en rekke konkrete råd for å holde nede antall nærkontakter og hindre unødvendig mobilitet, som er viktig nå.

 • Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke på egen hytte.
 • Er du på hytta og blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Blir du syk, bør du dra hjem.
 • Gjør innkjøp hjemme før du drar, og unngå kontakt med andre mennesker under reisen og oppholdet. Dersom det skulle oppstå behov for å gjøre nødvendige ærend i butikken, hold god avstand til andre personer, unngå tider med mange mennesker og gå helst kun én fra husstanden.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Velg helst utendørsaktiviteter der smitterisikoen er minst.
 • Unngå steder der mange er samlet og hvor det er vanskelig å holde avstand, som serveringssteder, ski-stuer, varmestuer, lekeland, badeland og lignende.
 • Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gjeldende råd til alle

Grunnleggende smittevern betyr at alle holder seg hjemme hvis de ikke er friske og tester seg så snart som mulig hvis de tror de er smittet med covid-19.

Generelt bør du unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken, og du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i ditt eget hjem. Overnattingsbesøk frarådes for personer som kommer fra områder med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak. Barn, unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha besøk av 1–2 faste venner.

Råd om samarbeid med næringslivet

For kommunene er det viktig å samarbeide med næringslivet i kommunen for å planlegge og gjennomgå smitteverntiltak. Eksempler:

 • Tilsyn med servicenæringen (servering, overnatting, alpinanlegg osv)
 • Forsterkede råd til alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning bør også vurderes for kommuner med mange besøkende fra områder med økt smitte. Råd til alpinanlegg: Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget bør ikke være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs. Matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene. Toaletter bør være åpne, men virksomheten bør påse at eksisterende smitteverntiltak ivaretas for å unngå kødannelser og sikre at god avstand (minst 1 meter) også kan overholdes i denne situasjonen.

Kraftigere tiltak kan innføres med hjemmel i smittevernloven

Dersom det er behov for strenge tiltak kan følgende vurderes:

 • Anbefaling, evt påbud, om bruk av munnbind – tilsvarende § 18f i covid-forskriften
 • Skjenkestopp – tilsvarende §18c i covid-forskriften
 • Stenging av virksomheter (treningssentre og svømmehaller med definerte unntak, fornøyelsesparker, bingohaller, museer o.l.) – tilsvarende §18a i covid-forskriften
 • Begrensninger på arrangementer og sammenkomster – tilsvarende nivå 4 i kommunelegehåndboken.
  • Arrangementer: Innendørs: Inntil 10 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser. Utendørs: inntil 50 personer.
  • Private sammenkomster: Innendørs: inntil 10 personer Utendørs: inntil 20 personer.