- Kommunenes innsats teller

Camilla Stoltenberg understreket hvor viktige kommunene er i kampen mot koronaen da hun innledet på Fylkesmannens kontaktmøte. I Innlandet førte viruset til 16 nye smitta siste døgn og nesten 5000 i karantene siste uke.

Publisert 13.11.2020

Camilla Stoltenberg er direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) og møtte kommunene og Fylkesberedskapsrådet i Innlandet fredag, samtidig som regjeringen hadde pressekonferanse om økende smittetall, tiltak og utsiktene mot jul.

Økende smitte

I Innlandet er det nå seks innlagte på sjukehus, og en pasient er i respirator. Fylket hadde 16 nye smittede siste døgn (429 siste to uker) og nesten 5000 i karantene siste uke. Totalt har 1407 innlendinger vært smittet i koronaperioden.

Tallene for hele landet viser også en økning i sjukehusinnleggelser. Her vil det være et etterslep, selv om vi i beste fall skulle se at smittekurven flater ut de kommende dagene, sa Stoltenberg. Hun viste frem scenarier for smitteutviklingen de kommende månedene, som er avhengige av hvordan tiltakene virker. De nyeste FHI-tallene viser at aldersgruppen 13 til 19 år har den kraftigste økningen i smitte den siste tida, og at blant de innlagte på sjukehus er utenlandsfødte overrepresentert.

Analysetida kortes ned

Tiden det tar å få testresultater er en utfordring flere steder i landet, blant annet i Innlandet. Det er stor interesse for de nye hurtigtestene, men rapporter viser at de er mindre sensitive enn vanlige tester. FHI deltar nå i en evaluering der flere tusen personer tar hurtigtester for å finne ut mer om følsomheten til testene. Unntaksvis kan disse hurtigtestene brukes ved større utbrudd allerede nå. Tiltak er satt inn ved sjukehusene der testene fra Innlandet blir analysert, slik at man kan forvente raskere testresultater, opplyste Fylkeslegen.

Fra Fylkesmannens side ble det også gitt informasjon om hvordan kommuner kan få råd og bistand ved utbrudd, tilbud om øvelser, og arbeidet med et smittesporingskurs.

Fylkesmannen understreket at kommunene i Innlandet har imponert, enten de har jobbet med å forebygge eller har opplevd utbrudd. – De har gjort en megajobb. Kommunenes innsats teller, sa Storberget.

Bedre oversikt enn i vår

Stoltenberg er letta over at vi nå fanger opp rundt 40% av de smittede, men sa også til kommunene at dette ikke er nok til at vi kan styre epidemien. FHI regner med at vi fanger opp rundt 40% av alle de som er smittet. Stoltenberg var opptatt av at vi ikke har et fullgodt eller balansert bilde av hvor smitte skjer, men vi vet langt mer enn i vår.

Mer om hvordan kommunene skal lage lovlige forskrifter, om å unngå stigmatisering av enkeltgrupper, hurtigtester, vaksineutvikling og hendelsene i andre land kan du se på en video som ligger i denne artikkelen.

 

Kontaktpersonar