Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar

Regjeringen viderefører innstrammingen av innreisereglene som ble innført 29.1.2021. Tiltakene videreføres i første omgang til 28.2.2021.  

Publisert 12.02.2021

Det er noe som åpnes litt opp, men unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn. Dette er det verd å merke seg:

  • Barn som daglig pendler fra Sverige til Norge for å gå på skole, får unntak fra innreiserestriksjonene gjeldende fra mandag 15.1.2021.

  • Det etableres en søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Denne ordningen er svært snever og skal håndteres av Sjøfartsdirektoratet og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det tas sikte på at dette skal tre i kraft fra ca. 20.2.2021.

  • Det blir innstrammingen i arbeidsgivers mulighet for å sørge for innkvartering i karanteneperioden. Det blir etablert en ordning hvor arbeidsgiver må ha forhåndsgodkjenning av lokaler for innkvartering av arbeidstakere. Regjeringen kommer tilbake til når denne ordningen vil tre i kraft.

  • Reglene for hvem som kan gjennomføre karantene sammen, presiseres. Begrepet «husstand» blir presisert til å være personer i nær familie som bor sammen i hjemlandet.

Obligatorisk testing, krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil i utgangspunktet fortsatt gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.

Du kan lese mer om endringene i Regjeringens pressemelding.