Ny løsning for levering av hurtigtester til kommuner i Innlandet

Hurtigtester som har ankommet Rudshøgda
Hurtigtester som har ankommet Rudshøgda Foto: Christopher Halligan / Schenker AS.

Det kjøpes inn store mengder hurtigtester som skal ut til hver enkelt kommune i løpet av de kommende 4-5 ukene. Rundt 47 millioner tester skal fordeles og transporteres ut innen utgangen av uke 8. Denne uka kom det ca 214.000 tester til DBSchenker sine lokaler på Rudshøgda.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.01.2022

For å bistå kommunene med logistikken rundt dette, har Statsforvalteren inngått avtale med DBSchenker.

Hurtigtestene fordeles fra Helsedirektoratet til fylkesnivå, hovedsakelig basert på folketall, men det ses også på andre faktorer som smittetrykk, kommuner med stor tilstrømning av tilreisende o.l. Statsforvalteren fordeler deretter testene ut til kommunene. I første omgang bygger vi opp lagerbeholdningen i kommunene, og ser til at det er tilstrekkelig antall tester per innbygger i samtlige kommuner. På sikt vil forsyningene ta sikte på å dekke opp det løpende forbruket av tester.

DBSchenker mottar, pakker og distribuerer

DBSchenker mottar samtlige tester for Innlandet og pakker om disse etter våre lister, så hver kommune får sine tester ferdig pakket. Testene leveres så til 11 faste mottakspunkt, hvor de øvrige kommunene henter sine tester. Ordningen er lagt opp til at kommunene får forsyning av selvtester hver uke.

Kommunene må i tillegg lage et system for utlevering av tester, og informere innbyggerne om hvem som kan hente tester, hvor tester utleveres, åpningstider og hvordan de forholder seg frem til testing og hva de gjør ved positiv test. Innbyggerne oppfordres derfor til aktivt å bruke kommunene sine hjemmesider for å få informasjon om hvordan ordningen er i sin kommune.

 

Kontaktpersonar