Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne

I Vinterferien kan folk dra på hytta eller hotell i Norge. Alle har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. 

 

Publisert 25.02.2021

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og alle må være forberedt på at planene for vinterferien kan endre seg.

Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

Konkrete tiltak som skal gjennomføres:

  • Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne ved bruk av fastlege, legevakt, poliklinikk, teststasjon eller annen egnet fasilitet. Tilbudet skal være tilgjengelig hver dag og kan organiseres kommunalt eller interkommunalt.
  • Personer skal kunne få utført covid-19-test uten henvisning fra lege, for eksempel ved etablerte teststasjoner. 
  • Kommunene skal sørge for at gjeldende testkriterier fra Folkehelseinstituttet følges.
  • Kommunene skal ha et bemanningssystem tilpasset det til enhver tid gjeldende testbehovet. Som et minimum må det raskt kunne skaleres opp til en kapasitet tilsvarende testing av 5% av de som bor/oppholder seg i kommunen i løpet av en uke.»