Innlandskommunene går sammen om felleskjøp av smittevernutstyr

Anbudskonkurransen som Abakus AS har gjennomført på vegne av samtlige kommuner i Innlandet er nå ferdig. Vinnerne av konkurransen er DahleMedical AS, Maske AS og OneMed AS og prioriteres i denne rekkefølgen i avtalen med kommunene. På denne måten er kommunene sikret smittevernutstyr når den nasjonale leveransen tar slutt ved nyttår.

Publisert 06.11.2020

Det kom inn flere tilbud, og de tre vinnerne er prioritert etter de kriteriene som var satt i konkurransen. Det skiller en del på både pris og tid fra bestilling til levering i de tre tilbudene. Da dette er en avtale som skal hjelpe kommunene i en beredskapssituasjon, er leveringstid vektet litt høyere enn pris. Noen tilbydere nådde ikke opp da de ikke oppfylte samtlige krav.

Vi har fått en avtale som vil hjelpe kommunene i sitt beredskapsarbeid med smittevernutstyr. Denne avtalen kommer i tillegg til de ordinære avtalene kommunene har på området, og skal benyttes dersom vanlig leverandør ikke kan levere tilstrekkelig mengde, eller tilstrekkelig raskt.

Selv om de tre leverandørene er kjente for kommunene i Innlandet, og mange kommuner allerede har avtale med en av de tre, håper vi dette setter våre kommuner i en bedre posisjon med tanke på å skaffe tilveie smittevernutstyr i et vanskelig marked.

Å skaffe nok og trygt smittevernutstyr har vært svært vanskelig gjennom koronatiden. Det har vært lite utstyr tilgjengelig, mange nye aktører og utstyr med usikker kvalitet. Mange bekymrede kommuner bad derfor Fylkesmannen i Innlandet om å bidra til en løsning. Forslaget ble å la et kommunalt eid selskap, Abakus AS, sørge for felles innkjøp ved å gjennomføre en anbudsrunde blant leverandører.

Kommunene får frem til nyttår tilgang til utstyr gjennom den nasjonale innkjøpsordningen, men det har hele tiden vært en klar forutsetning at kommunene skal, og må kjøpe utstyr selv. Den nasjonale fordelingen er kun et supplement.